Det kommer an på om du om du har varigt eller midlertidigt hårtab.

Hvis du er i kemo behandling vil du få en bevilling fra den afd du er tilknyttet på sygehuset. Ved længerevarende kemobehandling har du ret til en paryk om året.

Hvis du har mistet dit hår af andre grunde. Alopecia, operationer, stress, medicin eller hormonelt, kan du søge din kommune om hjælp til paryk. Du vil skulle bruge en udtalelse fra en hudlæge eller en anden specialist, til din ansøgning. De fleste kommuner har et ansøgningskema på deres hjemmeside under kropsbårne hjælpemidler.

Det er meget forskelligt fra kommune til kommune hvilket tilskud de yder til parykker tupeer og andre løsninger.

Man kan have egenbetalinger i forbindelse med at anskaffe sig en paryk.

Der en mange der vælger selv at købe en ekstra paryk så der er en at bytte med.