Frit valg af leverandør

Husk at uanset om du har en rekvisition fra sygehuset eller lægen, eller du har en bevilling fra kommunen har du altid frit valg til at vælge din leverandør af paryk. Også selv om der står et navn på en butik på din bevilling. Det betyder kun at der er lavet en aftale mellem kommunen og leverandøren om en pris på et bestemt produkt. I Danmark er der frit leverandørvalg. Det koster ikke ekstra at få hjemmebesøg.

Sygehus: Som regel får du automatisk en rekvisition til paryk på sygehuset, når du får en kemobehandling, man taber håret af. Hvis du skulle tabe håret af en kemo man normalt ikke taber håret af, skal du spørge på den afd. du er tilknyttet, efter en rekvsition. Man kan også vælge at bruge sin rekvisition på huer og kasketter  beløbet var i 2016 på kr 1350,-  Hvis du er i langvarig kemobehandling kan du få en paryk om året gennem sygehuset, eller du kan prøve at søge din kommune om bevilling. Har du spørgsmål så ring 42220888

Ved varigt hårtab, Skal du søge om bevilling til paryk og hovedbeklædning på kommunens hjemmeside. Du vil typisk skulle have en udtalelse fra en hudlæge, for at kunne søge.  Hvis du har brug for hjælp til at søge bevilling så kontakt mig gerne på 42220888

Varigt  hårtab kan være alopecia, hårtab efter stråler, kemo, stress, operationer , hormonelt hårtab mm.